Introductie

Het centrum voor longchirurgie Kennemerland is een van de oudste centra van Nederland alwaar de longchirurgie in de gehele breedte wordt uitgevoerd. Jaarlijks worden meer dan 200 longgerelateerde aandoeningen geopereerd door twee gecertificeerde longchirurgen. 

Het centrum heeft meer dan 15 jaar ervaring  met kijkoperaties van de borstholte en voert sinds enkele jaren ook de zogenaamde VATS lobectomie uit. Tijdens deze ingreep wordt een deel van de long (kwab) via 4 kleine incisies verwijderd in tegenstelling tot de conventionele behandeling met een snede van plusminus 15-20 centimeter. Deze techniek is cosmetisch beduidend fraaier en zorgt voor minder pijn en een kortere opnameduur. 

images-10

Ook de klaplong(pneumothorax) wordt in ons ziekenhuis met een kijkoperatie uitgevoerd. Hiervoor wordt een speciale techniek uitgevoerd waarbij het longvlies met (hydrodissectie) water wordt losgewoeld. Deze techniek geeft dezelfde resultaten als de open behandeling maar is uiteraard veel patiënt vriendelijker.

Ook bestaat er uitgebreide ervaring in de behandeling van borstwand vergroeiingen waaronder de pectus excavatum (schoenmakers borst ) en de pectus carinatum ( kippenborst ). Een veel uitgevoerde operatie is de procedure van Nuss eveneens een kijkoperatie met slechts  2 kleine incisies met een prachtig cosmetisch resultaat. zie ook www.pectus4life.nl


VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker VATS longoperatie longkanker