Behandeling

De behandeling van longkanker bestaat vaak uit een longoperatie, chemotherapie en/of ratiotherapie:

1. Chirurgie / VATS lobectomie, Longoperatie

2. Chemotherapie

3. Radiotherapie

kijkoperatie borstholte