VATS lobectomie

De VATS lobectomie (longkwabverwijdering) is een moderne manier om een tumor te verwijderen bij longkankerpatiënten. Het voordeel van de VATS techniek is dat de ingreep via een kijkoperatie gebeurt. Dat betekent dat er slechts enkele kleine sneetjes worden gemaakt. Via deze sneetjes worden een buisvormige camera en verschillende operatie-instrumenten in de borstholte gebracht. Via een beeldscherm, dat verbonden is met de camera, voert de chirurg de ingreep uit.

traditionele methode versus VATS Lobectomie

Een kijkoperatie zoals de VATS lobectomie noemen we ook wel een 'minimaal invasieve' operatie. Daarmee bedoelen we dat de techniek zo min mogelijk schade aan het weefsel (huid, spieren en pezen) toebrengt. Een sparende operatie dus, maar wel met maximaal resultaat. Als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland begonnen wij in 1991 met ‘minimaal invasieve longchirurgie’. Sindsdien zijn in het Kennemer Gasthuis meer dan 600 VATS-operaties uitgevoerd bij uiteenlopende longaandoeningen. 

Voordelen van VATS lobectomie:

  • Veel kleinere snee dan bij de klassieke operatie
  • Minder groot litteken
  • Minder pijn
  • Minder kans op infecties
  • Sneller herstel na de operatie (3weken v.s. 3-4 maanden)

VATS Lobectomie de standaard?

Het is aannemelijk dat de VATS lobectomie de komende jaren steeds meer zal worden toegepast bij het verwijderen van longtumoren. De VATS lobectomie zal daarmee de klassieke open longkwabverwijdering in de meeste gevallen overbodig maken.

De techniek van de VATS lobectomie heeft zich inmiddels bewezen. In het buitenland wordt de techniek al veel langer verricht dan in Nederland. Uit vele studies blijkt dat de resultaten zeer gunstig zijn. Sinds 2009 wordt deze techniek door ons dan ook bij voorkeur gebruikt om een longkwab te verwijderen. Patiënten hebben minder pijn, verblijven meestal minder dan een week in het ziekenhuis en het herstel gaat veel sneller dan na de gebruikelijke operatiemethode. De techniek is echter niet bij alle patiënten mogelijk. Uw arts kan u nader informeren.