Dr. H. Rijna (Opleider algemene Heelkunde)

Dr. H. Rijna behaalde zijn artsexamen in 1988 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.  Hierna specialiseerde hij zich tot algemeen chirurg  in het Kennemer Gasthuis en het VU medisch centrum. Na zijn opleiding tot algemeen chirurg (1997) heeft hij zich bekwaamd in drie superspecialistische deelgebieden namelijk de chirurgische oncologie, longchirurgie en hoofd-halschirurgie (bij/schildklier/parotis).  Zijn opleiding chirurgische oncologie werd gevolgd in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (Nederlands kanker Instituut). De opleiding tot longchirurg vervolgens in het VU Medisch Centrum alsmede aan de Universiteit van Parijs onder leiding van de wereldberoemde longchirurg Dartevelle. In 2011 heeft hij enige tijd meegelopen met McKenna, chirurg in het Cedars medical center in  Los Angeles, beroemd vanwege zijn minimaal invasieve technieken. Alhier heeft hij een ruime expertise opgedaan in de behandeling van longkanker(in het bijzonder de pancoast tumoren), de kijkoperatie van de long (VATS lobectomie), alsmede borstwandafwijkingen zoals pectus carinatum en excavatum.  

Aandachtsgebieden

Chirurgische Oncologie (Mammaoperatie youtube), Longchirurgie, Hoofd/Hals(schild- en bijschildlier/speekselklier (parotis)), Algemene Chirurgie waaronder de laparoscopische cholecystectomie . 

Promotie

2004 - Titel proefschrift: "Implementation of the laparoscopic cholecystectomie around different clinical presentations of cholelithiasis and ductal stones". (De implementatie van de kijkoperatie van de galblaas rondom de verschillende presentaties van ziektebeelden ontstaan door gal en galwegstenen)

Nevenfuncties

Binnen het Kennemer Gasthuis
Opleider Algemene Heelkunde
Voorzitter Stichting Chirurg en Onderzoek
Oncologiecommissie Kennemer Gasthuis
Voorzitter Centrale Opleidingscommissie
Lid Beroepsbelangen Commissie
Lid redactie Commissie Tijdschrift Linnaeusinstituut

Buiten het Kennemer Gasthuis
Lid Beroepsbelangen Commissie NVvH
Lid commissie Regionale Oesophaguschirurgie
Lid regionale opleidingscommissie regio 1
Lid IKA-werkgroepen Mammatumoren, Gastro-intestinale Chirurgie, Longchirurgie en Chirurgisch Oncologisch Netwerk
Lid Longkring Noord-Holland
Lid kerngroep Stichting Topklinische Ziekenhuizen Kennemer Gasthuis

,longkanker, longkanker, longkanker